Szukaj
zobacz nowości | Wyszukiwanie zaawansowane     
Prywatność
Korzystanie z serwisów internetowych wymaga jasnych i uczciwych zasad obchodzenia się z udostępnianymi przez nie danymi osobowymi. Nasza firma przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Serwis internetowy Food-Pictures służy wyłącznie ukazywaniu oferty firmowej. Udostępnione adresy lub inne dane osobowe nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Wszystkie informacje uzyskane w związku z odwiedzeniem naszej strony internetowej są chronione za pomocą odpowiednich rozwiązań typu software i hardware.

Istnieje również możliwość odwiedzenia naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych. W wypadku takiej wizyty na stronach serwisu możemy jednak rozpoznać aktualny adres IP.

Rejestracja w serwisie

Określone funkcje, takie jak na przykład dostęp do zdjęć, czy używanie lightbox są dostępne dopiero po dokonaniu indywidualnej rejestracji.

Informacje podane przez Państwa w trakcie rejestracji zostaną sprawdzone pod kątem prawidłowości, co może się wiązać z kontaktem przedstawiciela Food-Pictures z Państwa firmą.

Dane podane podczas rejestracji są cały czas dostępne i można dokonać ich aktualizacji. Możliwość ta została stworzona we własnym interesie Użytkowników, gdyż w przypadku rejestracji zawierających nieważne dane, konta będą przez nas usuwane.

Cookies

Food-Pictures posługuje się plikami Cookies w celu umożliwienia rozpoznania komputera klienta po rejestracji oraz automatycznego przydzielenia mu odpowiednich przywilejów należnych zarejestrowanemu użytkownikowi. Pliki Cookies pozwalają na niezakłóconą pracę po zalogowaniu, bez konieczności ciągłego logowania się na każdej kolejnej stronie. Cookies umożliwiają nam również prześledzenie żądań przeglądania naszych stron, jak i porządku odwiedzin, a tym samym pomagają w tworzeniu i odpowiednim rozbudowywaniu serwisu internetowego przyjaznego dla użytkownika.

Firma Food-Pictures nie wykorzystuje Cookies do śledzenia zachowań użytkowników przed lub po wizycie na stronach serwisu. Pliki te nie przekazują nam żadnych informacji o charakterze prywatnym, o ile nie zostały one podane nam przez samego użytkownika – na przykład podczas rejestracji, nawet jeśli ustawienia przeglądarki użytkownika dopuszczają tego rodzaju przekazywania danych.

Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych może zostać ustawiona w taki sposób, że albo użytkownik otrzyma informację o próbie zapisania plików Cookies na swoim komputerze, albo obsługa tego rodzaju plików jest całkowicie wyłączona.

Linki

Na stronach serwisu Food-Pictures znajdują się hiperłącza (tzw. linki) prowadzące do innych stron internetowych, nie związanych z firmą Food-Pictures. Linki te zostały przez nas starannie wybrane, a właściciele stron, do których one prowadzą zostali przez nas zobowiązani do przestrzegania tych samych standardów bezpieczeństwa związanych z ochroną danych osobowych użytkowników. W żadnym wypadku jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach tych serwisów, jak i za ich politykę prywatności.

Osoby odwiedzające nasza stronę musza pamiętać, że od czasu do czasu bez wcześniejszej zapowiedzi nasza polityka prywatności może ulegać pewnym modyfikacjom lub dostosowaniom do warunków technicznych. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony w celu dokładnego zapoznania się z naszą aktualną polityką prywatności. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub w razie dalszych pytań prosimy o kontakt z nami.
 © Food Pictures 2005-2010